• SHIWESH KUMAR MISHRA

 • Aparajita Chauhan

 • NAHID ARSHAD

 • PRAGYA TIWARI

 • ANUSHUMAN MISHRA 91.2%

 • ROHIT GUPTA

 • AKASH KUSHWAHA 91.2 %

 • VIKAS GUPTA 95 %

 • SAUMYA SUJAY DWIVEDI 2916

 • ARJITA VISHWAKARMA 91.2 %

 • SHREYANSH SAHANI 3720

 • YUVRAJ GUPTA 91 %

 • PRATIK SRIVASTAVA